Blaise Pascal

  •  0
Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando como actúas.